top of page

Editorial Board | 2022-23

 

Editor-in-Chief

Anant Agarwal

Managing Editors

Akanksha Prabhu

Amar Singh

Hunar Malik

Pratyusha Ivaturi

Soumya S.

Senior Editors

Anargya Ashok

Arunima Phadke

Chaitanya M Hegde

Nalin Malhotra

Sayan Chandra

Assistant Editors

Dhruv Kohli

Dhruv Gupta

Dhvani Shah

Govinda Asawa

Hritvik Mohan

Harshit Upadhyay

Hitesh Kar

Prajwal M.

Raghav Saha

Sangita Sharma

Shradha Sriram

Shreya Gupta

Shubhika Garg

Swetha Somu

Tanvi Jain

Zoya Zahed

Copy Editors

Pranay Agarwal

Shaharyaar Shahardar

Mihir Wagh

Vaibhav Nishad

Niyusha Bhesania

Snigdha Ghose

Aalokaa Verma

Snigdha

M. Sreelaya

Dishaa Dand

bottom of page